Кафедра қурамы

Samandarov Batırbek Satimovich, texnika ilimleriniń (PhD) dоktоrı, dоcеnt. 1979-jılı 6-iyundе Еllikqаlа rаyоnındа tuwılǵаn. 2002-jılı Qаrаqаlpаq mámlеkеtlik univеrsitеtin Ámеliy mаtеmаtikа hám infоrmаciyalıq tехnоlоgiyalаr qánigеligi bоyınshа mаgistrаturаnı tаmаmlаǵаn. 2019 jıl Tаshkеnt infоrmаciyalıq tехnоlоgiyalаrı univеrsitеti prоfеssоrı А.Х.Nishаnоv bаsshılıǵındа «Timsоllаrni аniqlаsh muhitidа elеktrоn tа’lim rеsurslаrini bаhоlаshning аdаptiv mоdеllаri» tеmаsındаǵı tехnikа ilimlеri (PhD) bоyınshа dоktоrlıq dissеrtаciyasın jаqlаdı. 50 den аslаm ilimiy miynеtlеri bаspаdаn shıqtı. 2020-jıl oktyabr ayınan baslap «Аlgoritmlestiriw hám programmalastırıw texnologiyaları» kafedrasınıń baslıǵı lawazımında islep kelmekte.

Bеrdimurаtоv Murаt Kаrlıbаеvich, fizikа-mаtеmаtikа ilimlеriniń kаnditаtı, dоcеnt. 1963-jılı 10-fеvrаldа Nókis qаlаsındа tuwılǵаn. 1989-jılı Nókis mámlеkеtlik univеrsitеtin tаmаmlаǵаn. 1992-1997-jıllаr аrаlıǵındа Kiеv mámlеkеtlik univеrsitеtindе ilimiy-izеrtlеw jumıslаrın аlıp bаrdı. 1997-jılı «Моделирование и оптимизация в системах солевлагопереноса» tеmаsındа kаndidаtlıq dissеrtаciya jаqlаdı. 1998-2009-jıllаrdа infоrmаciyalıq tехnоlоgiya kаfеdrаsı bаslıǵı, sоndаy-аq, mаtеmаtikа fаkultеti dеkаnı lаwаzımlаrındа jеmisli miynеt еtti. 2009-2012-jıllаr аrаsındа Nókis mámlеkеtlik pеdаgоgikаlıq institutınıń rеktоrı, 2014-2020 jıllar arasında Ámеliy mаtеmаtikа kаfеdrа bаslıǵı lаwаzımındа islеdi. 30 dаn аslаm ilimiy miynеtlеri bаspаdа járiyalаndı. 1 оqıw qоllаnbа, 6 оqıw-mеtоdikаlıq qоllаnbаsı bаspаdаn shıqqаn. 2020-jıl oktyabr ayınan baslap «Аlgoritmlestiriw hám programmalastırıw texnologiyaları» kafedrasınıń docenti lawazımında islep kelmekte.

Еshmurаtоv Shаvkаt Аrtıqbаеvich, tехnikа ilimlеriniń kаndidаtı, dоcеnt.
Sh.A. Eshmuratov 1977 jılı Qońırat rayonında tuwılǵan. 2002-jılı Berdaq atındaǵı Qaraqalpaq mámleketlik universitetin pitkerip, 2002-2004-jılları universitet «Ámeliy matematika hám informatika» kafedrası asistenti, 2004-2005 jılları Mırza Uluǵbek atındaǵı Ózbekistan Milliy universitetiniń mexanika-matematika fakultetinde stajirovkada, 2005-2009 jılları usı fakultet aspirantı boldı. Ol, 2008-jılı «Прозрачность принятия решения при синтезе искусственных нейронных сетей с минимальной конфигурацией» temasında kandidatlıq dissertaciyasın múddettinen ilgeri 29 oktyabr kúni tabıslı jaqladı. Ol, 2009-2014 jıllarda «Ámeliy matematika həm informatika» kafedrasınıń baslıǵı lawazımında, 2014-2018 jıllardı usı kafedanıń docenti lawazımında isledi. Búgingi kúnde universitettiń algoritmlestiriw hám programmalastırıw texnologiyaları kafedrası docenti lawazımında islep kelmekte. Respublikalıq ilmiy jurnallarda, halqaralıq hám respublikalıq ilmiy teoriyalıq konferenciyalardıń meteriallarında 35 ten artıq ilmiy miynetleri jariyalandı. Házirgi waqıtta minimal konfiguraciyalı neyron torların sintez qılıw bazasında berilgenlerdiń intellektuallıq analizi máseleleri ustinde ilimiy izertlew jumısların alıp bamaqta.

Utemuratov Rustam Bazarbaevich, Algoritmlestiriw hám programmalastırıw texnologiyaları kafedrası úlken oqıtıwshısı. 1980-jılı 24-sentyabrde Qaraqalpaqstan Respublikası, Shomanay rayonında tuwılǵan. 2001-jılı Qaraqalpaq mámleketlik universitetiniń fizika-matematika fakultetin, 2004-jılı magistraturanı tabıslı tamamladı. 2018-jıldan «Investitsiya loyihalari samaradorligini oshirishda axborot texnologiyalari tizimini takomillashtirish» temasında ekonomika ilimleri doktorı, professor Bayxonov Bahodirjon Tursunbaevich basshılıǵında ilimiy jumıslar alıp barıp atır. Onıń 20 dan aslam ilimiy maqalaları hám tezisleri, sonday-aq, ilimiy-metodikalıq jumısları baspadan shıqtı. Házirgi waqıtta ol Algoritmlestiriw hám programmalastırıw texnologiyaları kafedrası úlken oqıtıwshısı lawazımında islep atır.

Shixiyev Raxim Muxammetovich, Algoritmlestiriw hám programmalastırıw texnologiyaları kafedrası úlken oqıtıwshısı. 1982-jılı 17-martında Qaraqalpaqstan Respublikası, Shomanay rayonında tuwılǵan. 2003-jılı Qaraqalpaq mámleketlik universitetiniń fizika-matematika fakultetin, 2006-jılı magistraturanı tabıslı tamamladı. 2021-jıldan «Qishloq xo’jaligini rivojlantirishda axborot tizimlaridan samarali foydalanishni takomillashtirish (Qoraqalpog’iston Respublikasi misolida)» temasında ekonomika ilimleri doktorı, professor Abdullaev Ilyos Sultonovich basshılıǵında ilimiy jumıslar alıp barıp atır. Onıń 20 dan aslam ilimiy maqalaları hám tezisleri, sonday-aq, 1 oqıwlıq hám ilimiy-metodikalıq jumısları baspadan shıqtı. Házirgi waqıtta ol Algoritmlestiriw hám programmalastırıw texnologiyaları kafedrası úlken oqıtıwshısı lawazımında islep atır.

Tajibaev Shuxrat Xudaybergenovich, Algoritmlestiriw hám programmalastırıw texnologiyaları kafedrası assistenti. 1984-jılı 2-sentyabrda Qaraqalpaqstan Respublikası, Xojeli rayonında tuwılǵan. 2005-jılı Qaraqalpaq mámleketlik universitetiniń fizika-matematika fakultetin, 2007-jılı magistraturanı tabıslı tamamladı. 2019-jıldan «Mеtkali va mеtkali bo‘lmagan ma’lumotlar fazosida sinflashtirish, xududlashtirish va bеlgilarni tanlashning algoritmik ta’minoti» temasında texnika ilimleri doktorı, professor Nishanov Axram Xasanovich basshılıgında ilimiy jumıslar alıp barıp atır. Onıń 15 dan aslam ilimiy maqalaları hám tezisleri, sonday-aq, ilimiy-metodikalıq jumısları baspadan shıqtı. Házirgi waqıtta ol Algoritmlestiriw hám programmalastırıw texnologiyaları kafedrası assistent oqıtıwshısı lawazımında islep atır.

Qazımbetova Muxabbad Maxsetbaevna, Algoritmlestiriw hám programmalastırıw texnologiyaları kafedrası assistent oqıtıwshısı. 1982-jılı 15-noyabrinde Qaraqalpaqstan Respublikası, Kegeyli rayonında tuwılǵan. 2003-jılı Qaraqalpaq mámleketlik universitetiniń fizika-matematika fakultetin, 2006-jılı Mirzo Uluǵbek nomidagi Uzbekiston Milliy Universiteti magistraturasını tabıslı tamamladı. 2020-jıldan «Разностные схемы повышенной точности для решения обратных задач» temasında fizika-matematika ilimleri doktorı, docent D.Utebaev basshılıǵında ilimiy jumıslar alıp barıp atır. Onıń 20 dan aslam ilimiy maqalaları hám tezisleri hám ilimiy-metodikalıq jumısları baspadan shıqtı. Házirgi waqıtta ol Algoritmlestiriw hám programmalastırıw texnologiyaları kafedrası assistent oqıtıwshısı lawazımında islep atır.

Absametov Bayram Bekbosinovich, Algoritmlestiriw hám programmalastırıw texnologiyaları kafedrası assistent oqıtıwshısı. 1980-jılı 2-oktyabrinde Qaraqalpaqstan Respublikası, Nókis qalasında tuwılǵan. 2002-jılı Qaraqalpaq mámleketlik universitetiniń fizika-matematika fakultetin, 2004-jılı magistraturasını tabıslı tamamladı. 2020-jıldan «Qishloq xo'jaligi sug'orish tizimini takomillashtirish uchun tuproqni monitoring qilish strategiyasini ishlab chiqishda zamonaviy axborot texnololgiyalarini tadbiq qilish» temasında Fransiyanıń Bordo universiteti oqıtıwshısı, Informatika páni doctorı (Docteur en Informatique) S.K.Medetov basshılıǵında ilimiy jumıslar alıp barıp atır. Onıń 10 nan aslam ilimiy maqalaları hám tezisleri hám ilimiy-metodikalıq jumısları baspadan shıqtı. Házirgi waqıtta ol Algoritmlestiriw hám programmalastırıw texnologiyaları kafedrası assistent oqıtıwshısı lawazımında islep atır.

Jorabekov Timur Kewnimjayevich, Algoritmlestiriw hám programmalastırıw texnologiyaları kafedrası assistent oqıtıwshısı. 1989-jılı 14-noyabrde Qaraqalpaqstan Respublikası, Shimbay rayonında tuwılǵan. 2013-jılı Qaraqalpaq mámleketlik universitetiniń fizika-matematika fakultetin, 2015-jılı Tashkent Informaciyaliq Texnologiyalar Universiteti Nokis filialin magistraturanı tabıslı tamamladı. 2020-jıldan «IoT texnologiyalar yordamida magistral kanallarda suv resurslarining taqsimlashni avtomatlashtirish» temasında Fransiyanıń Bordo universiteti oqıtıwshısı, Informatika páni doctorı (Docteur en Informatique) S.K.Medetov basshılıǵında ilimiy jumıslar alıp barıp atır. Onıń 10 nan aslam ilimiy maqalaları hám tezisleri, sonday-aq, Házirgi waqıtta ol Algoritmlestiriw hám programmalastırıw texnologiyaları kafedrası assistent oqıtıwshısı lawazımında islep atır.

Geldibayev Begench Yegendurdiyevich, Algoritmlestiriw hám programmalastırıw texnologiyaları kafedrası stajer-oqıtıwshısı. 1991-jılı 14-mayda Qaraqalpaqstan Respublikası, Nókis qalasında tuwılǵan. 2018-jılı Muhammad al Xorezmiy atındaǵı Tashkent Informaciya Texnologiyaları Universiteti Nókis filialı Kompyuter injiniringi fakultetin, 2020-jılı magistraturanı tabıslı tamamladı. 2021-jıldan «Matnlarni semantik tahlil qilish usullari va tizimlarini ishlab chiqish (qoraqalpoq tili misolida)» temasında texnika pánleri doktorı, professor A.X. Nishanov basshılıǵında ilimiy jumıslar alıp barıp atır. Ol birneshe programmalıq táminatlar ushın guwalıqlardıń iyesi. Onıń 10 nan aslam ilimiy maqalaları hám tezisleri, sonday-aq, ilimiy metodikalıq jumısları baspadan shıqtı. Házirgi waqıtta ol Algoritmlestiriw hám programmalastırıw texnologiyaları kafedrası stajer oqıtıwshısı lawazımında islep atır.

Qudaybergenov Adilbay Abatbayevich, 1979 jılı 2-yanvarda Kegeyli rayonında tuwıldı. 2000-jılı Qaraqalpaq mámleketlik universitetiniń matematika fakultetin, 2002-jılı magistraturanı tabıslı tamamladı. «Оптимальное управление процессом распределения водных ресурсов в крупных магистральных каналах (на примере магистрального канала Дустлик)» temasında texnika ilimleri boyınsha filosofiya doktorı dissertaciyalıq jumısın qorǵaw ushın prof. A.V.Kabulov basshıliǵında ilimiy izlenislerin alıp barmaqta. Onıń JAK quramındaǵı hám shet el jurnallarında 10 nan aslam ilimiy maqalaları, respublikalıq hám xalıq aralıq konferenciyalarda 20 dan aslam tezisleri, sonday-aq, 3 oqıw-metodikalıq qollanbaları baspadan shıqtı. Házirgi waqıtta Mırza Ulıǵbek atındaǵı Ózbekistan Milliy universitetinde maqsetli tayanısh doktoranturada oqıp atır.

Mırzataev Salamat Muratbaevich, kafedra stajer-izleniwshisi. 1979-jılı 18-noyabrde Nókis qalasında tuwılǵan. 2006-jılı Qaraqalpaq mámleketlik universitetin «ámeliy matematika hám informaciyalıq texnologiyalar» qánigeligi boyınsha magistraturanı tamamlaǵan. Házirgi waqıtta 08.00.14. – ekonomika informacion sistemalar hám texnologiyalar baǵdarı boyınsha «Awıl xojalıǵında ekonometrik modellerden informaciyalıq texnologiyalar tiykarında paydalanıw baǵdarların jetilistiriw» temasında ilimiy-izertlew jumısların alıp barmaqta. 20 dan artıq ilimiy hám oqıw-metodikalıq jumısları baspadan shıqqan, sonday-aq EEM ushın 3 avtorlıq guwalıǵı IMA tárepinen rásmiy dizimnen ótkerilgen.

Urazımbetova Elzura Pulatovna, Algoritmlestiriw hám programmalastırıw texnologiyaları kafedrası assistent oqıtıwshısı. 1986-jılı 3-martta Qaraqalpaqstan Respublikası, Nókis qalasında tuwılǵan. 2007-jılı Qaraqalpaq mámleketlik universitetiniń matematika fakultetin, 2009-jılı magistraturanı tabıslı tamamladı. 2021-jıldan «Количественная оценка когерентности природных сукцессий Южного Приаралья» temasında fizika-matematika ilimleriniń doktorı Tlewmuratova Biybigul Sarbaevna basshılıǵında ilimiy izertleniwlerdi alıp barmaqta. Onıń 30 dan aslam ilimiy maqalaları hám tezisleri, sonday-aq, 4 ilimiy-metodikalıq jumısları baspadan shıqtı. Házirgi waqıtta ol Ózbekstan Ilimler Akademiyasınıń Qaraqalpaqstan bólimi Qaraqalpaq tábiiy ilimleri ilim izertlew institutınıń stajer izertleniwshisi.

Pirimbetov Azamat Oserbaevich, Algoritmlestiriw hám programmalastırıw texnologiyaları kafedrası assistent oqıtıwshısı. 1984-jılı 22-aprelde Qaraqalpaqstan Respublikası Kegeyli rayonında tuwılǵan. 2008-jılı Qaraqalpaq mámleketlik universitetiniń matematika fakultetin, 2010-jılı magistraturanı tabıslı tamamladı. 2021-jıldan «Математические модели и методы восстановления внутренней структуры по томографическим данным» temasında fizika - matematika ilimleriniń doktorı, professor Uteuliev Nietbay Uteulievich basshılıǵında ilimiy izleniwler alıp barıp atır. Onıń 20 dan aslam ilimiy maqalaları hám tezisleri, sonday-aq, 1 oqıwlıq qollanbası baspadan shıqtı. Házirgi waqıtta ol Mırza Ulıǵbek atındaǵı Ózbekstan milliy universiteti doktorantı.

Raximberdiyev Quvonchbek Baxtiyorovich, Algoritmlestiriw hám programmalastırıw texnologiyaları kafedrası stajer-oqıtıwshısı. 1994-jılı 25-sentyabrde Xorezm wálayatı, Bog'ot rayonında tuwılǵan. 2017-jılı Qaraqalpaq mámleketlik universitetiniń fizika-matematika fakultetin, 2019-jılı magistraturanı tabıslı tamamladı. 2021-jıldan «Bank kreditlash faoliyatini takomillashtirishda blokcheyn texnologiyasi mexanizmlari asosida ma’lumotlar ishonchliligini oshirish usul va algoritmlari» temasında fizika - matematika ilimleri doktorı, professor Jo’rayev G’ayrat Umarovich basshılıgında ilimiy jumıslar alıp barıp atır. Onıń 15 ten aslam ilimiy maqalaları hám tezisleri, sonday-aq, ilimiy-metodikalıq jumısları baspadan shıqtı. Házirgi waqıtta ol Mırza Ulıǵbek atındaǵı Ózbekstan milliy universiteti doktorantı.